Betonginnovasjon

Betong er Veidekkes mest brukte byggemateriale. I arbeidet med å redusere miljøpåvirkningen, har vi de siste årene jobbet sammen med sement- og betongprodusentene for å utvikle mer miljøvennlige betongsammensetninger som reduserer CO2-utslippet ved produksjon.

Mann i bygg med betongvegger. Foto.

Lavkarbonbetong

Lavkarbonbetong kan redusere klimagassutslippene betraktelig. I Veidekke har vi levert flere prosjekter med ulike grader fra ordinær klasse B til lavkarbon ekstrem (CEM III/BV).

De vanligste klassifiseringene defineres som:

 • Lavkarbon B – kan vanligvis oppnås med ordinære respettekniske tiltak
 • Lavkarbon A – krever som regel bruk av spesielle respettekniske tiltak
 • Lavkarbon Pluss og Lavkarbon Ekstrem – krever bruk av spesielle bindemiddelsammensetninger som ikke kan forventes å være allment tilgjengelige, og med flere begrensninger i standardverket.

V-teknikk

V-teknikk har bred erfaring og kunnskap om:
 • vinter-/sommerstøp
 • gulvstøp
 • bruk av selvkomprimerende betong (SKB)
 • høye konstruksjoner
 • massive konstruksjoner
 • lavkarbonbetong
 • lavvarmebetong
 • herdeteknologi
 • vanntette betongkonstruksjoner
 • overflatebehandling
 • estetisk betong
 • støp av garasje- og kjellere
 • glidestøp
 • undervannsstøp
 • spenningsanalyse og rissvurdering
 • standarder og regelverk

Veidekkes kompetanseavdeling V-teknikk, arbeider tett med prosjekter og tilbudsteam for å oppnå kostnadsbesparelser og god kvalitet. Avdelingen arbeider med å redusere klimagassutslipp og sikre at ny teknologi blir brukt riktig i betongarbeidene.

Betongteknologiavdelingen har kunnskap om relevante standarder, regelverk og bransjepublikasjoner. Avdelingen bidrar til å øke kompetansen til fagarbeidere og ingeniører gjennom kurs og foredrag internt i Veidekke.

Kontakt oss