Offentlige bygg

Vi bygger og renoverer offentlige bygg som skoler, omsorgsbygg og sykehus, næringsbygg, kulturbygg og idrettshaller.

Renovering og tilbygg

En stor andel av byggeprosjektene våre er offentlige bygg. Det kan handle om å renovere, bygge om eller utvide et skolebygg slik at det blir mer hensiktsmessig og kan gi et godt arbeidsmiljø for flere elever.

Nybygg

Det kan også bety å bygge et helt nytt sykehus fra bunnen av for å gi forutsetninger for den aller beste og mest moderne omsorgen.

Samarbeid i prosjekter

Vi tilbyr utførelseskontrakter og totalentrepriser. Vi foretrekker samarbeid og prosjektutvikling i tidligfase. Da får vi på plass de beste arbeidsmetodene for en bærekraftig, rask og effektiv implementering. Vi kaller det gjerne for samspillsentreprise. 

Bærekraftige offentlige bygg

For oss er det viktig å bruke bærekraftige løsninger for miljø og omgivelser, samt konstruksjoner og materialer.Vi har kompetanse og erfaring til å bygge etter ulike miljøsertifiseringer, f.eks: BREEAM, Well, nullenergibygg, massivtre eller passivhus.