header

Tak- og membrantekkerfaget

Som lærling i tak- og membrantekkerfaget tekker du tak på nybygg, og reparerer og rehabiliterer eksisterende tak. 

Bli lærling tak- og membrantekkerfaget

Om lærefaget 

Arbeidet ditt utføres blant annet på boligblokker, småhus, industribygg og idrettshaller. Som taktekker legger du også membran i våtrom, på terrasser, parkeringsdekker, broer og i tunneler.  

Taktekkeren må vurdere og planlegge arbeidet som skal utføres. Et bygg har fem fasader som skal beskytte mot vær og vind, og gi et godt inneklima. Taktekkeren har ansvar for at det tas hensyn til de klimapåkjenninger som et tak utsettes for. Også varmetap er viktig å motarbeide gjennom godt taktekkerarbeid.   

Som taktekker kan du jobbe virksomheten Grande Entreprenør AS.   

Dette vil du jobbe med 

Eksempler på arbeidsoppgaver er: 

 • vurdering av underlag
 • diffusjonstetting​  isolering, med og uten falloppbygging​ 
 • mekanisk forankring av tekkinger​ 
 • tekking av flate tak, skråtak og buetak   

Krav til deg som lærling 

For å bli lærling hos oss må du: 

 • møte opp til riktig tid om morgenen
 • være høflig
 • ha gode holdninger
 • ha interesse for faget
 • ha fylt 18 år i løpet av opptaksåret
 • ha bestått alle fag på VG2
 • ha normalt god helse

Læretid og fagbrev

Du inngår en lærekontrakt med oss når læretiden din begynner. Læretiden er normalt to år, og består av en kombinasjon av opplæring og verdiskapning.  Når læretiden er over avlegger du fagprøve i tak- og membrantekkerfaget, og får fagbrev som tak- og membrantekker.

Slik blir du lærling

Det finnes flere måter å bli læring på: 

 • TAF, tekniske allmennfag. Da starter du som lærling etter ungdomsskole (15 år)
 • 1+3, ett år VG1 og tre år i bedrift (16 år)
 • 2+2 normalt utdanningsløp (17 år)
 • Voksenlærling, avlegger teorieksamen som privatist §3.5 kurs
 • 0+4, med utdanningsrett. Full opplæring i bedrift med §3.5 kurs
 • Praksiskandidat, avlegger prøve i deler av læreplanen. Du får ikke fag- eller svennebrev, men kompetansebevis.

Kontakt oss