header

Veidrift- og veivedlikeholdsfaget

Som lærling i veidrift- og veivedlikeholdsfaget jobber du med drift og vedlikehold av offentlige og private veier, og  annen infrastruktur.  

Om lærefaget

En veidrift- og veivedelikeholdsarbeider er i stand til å vurdere skader og avvik på veier og infrastruktur og til å planlegge og utføre drift, vedlikehold og fornying av ulike typer dekker og annen infrastruktur. 

Du vil bruke maskiner, utstyr og arbeidsmetoder som reduserer miljøavtrykket og sikrer egen og andres sikkerhet. Veidrift- og veivedlikeholdsarbeideren bidrar til sikre kjøremønstre og god trafikkavvikling. 

Som veidrift- og veivedlikeholdsarbeider kan du jobbe i virksomheten Veidekke Infrastruktur.   

Dette vil du jobbe med

Eksempler på arbeidsoppgaver er: 

 • drift og vedlikehold av blant annet veidekker, grøntarealer, grøfter, stikkrenner og kummer​ 
 • montering og vedlikehold av veirekkverk​ 
 • merking av veier​ 
 • tegninger og arealberegning ​ 
 • digitale måleverktøy 

Krav til deg som lærling 

For å bli lærling hos oss må du: 

 • møte opp til riktig tid om morgenen
 • være høflig
 • ha gode holdninger
 • ha interesse for faget
 • ha fylt 18 år i løpet av opptaksåret
 • ha bestått alle fag på VG2
 • ha normalt god helse

Læretid og fagbrev 

Du inngår en lærekontrakt med oss når læretiden din begynner. Læretiden er normalt to år, og består av en kombinasjon av opplæring og verdiskapning.  Når læretiden er over avlegger du fagprøve i veidrift- og veivedlikeholdsfaget og får fagbrev som veidrift- og veivedlikeholdsarbeider.

Slik blir du lærling

Det finnes flere måter å bli læring på: 

 • TAF, tekniske allmennfag. Da starter du som lærling etter ungdomsskole (15 år)
 • 1+3, ett år VG1 og tre år i bedrift (16 år)
 • 2+2 normalt utdanningsløp (17 år)
 • Voksenlærling, avlegger teorieksamen som privatist §3.5 kurs
 • 0+4, med utdanningsrett. Full opplæring i bedrift med §3.5 kurs
 • Praksiskandidat, avlegger prøve i deler av læreplanen. Du får ikke fag- eller svennebrev, men kompetansebevis.

Kontakt oss