Helga Synnøve Kjos-Hanssen

"Jeg trenger folk som jeg kan sparre med, lære av og finne løsninger sammen med"

Helga Synnøve Kjos-Hanssen er prosjektingeniør i Veidekke, hun mener det både er givende og lærerikt å være en del av hele prosessen på prosjektene hun jobber med.

Helga Synnøve Kjos-Hanssen

På tegningen eller modellen ser vi bare det ferdige produktet, men alle stegene fram dit er jo også spennende sier Helga Synnøve.

– Du får en mye større helhetsforståelse av prosjektene. Det som faktisk skjer ute på byggeplassen er en helt annen verden enn 2D-tegningene eller modellene du sitter og snurrer rundt på PC’en. Å være ute på byggeplassen der prosjektene realiseres gir en bredere kompetanse, og ikke minst et større eierskap. Hvis en tegning eller modell ikke er optimal er det ingenting som er mer lærerikt enn å se det i virkeligheten. Da kan vi gjøre endringer i utførelsen ute på byggeplassen som er gjennomførbare og praktiske uten at det går ut over kvaliteten.

Tenker du at det å følge hele prosessen tett er viktig for gjennomføringen av prosjektene?

– For meg er det helt avgjørende. Jeg liker å være ute på prosjekter, se og ta på det fysiske bygget og ikke minst snakke med de forskjellige fagarbeiderne. Jeg kan jo ikke alle fagene, så det er interessant for meg å ha tilgang til alle fagfolkene som sitter på den praktiske kunnskapen. På tegningen ser vi bare det ferdige produktet, men alle stegene fram dit er jo også spennende. Bare tenk på hvor viktig rekkefølgen på ting er. Hvordan kan vi planlegge smartere og sørge for at alle kan utføre jobben sin best mulig?

Noen ganger har jeg sagt: Du har ikke lyst til å komme ut og se hva du har tegnet?
Fra arbeider ved Hartig Nissen vgs i Oslo.

Fra arbeider ved Hartig Nissen vgs i Oslo.

Tror du at det å være ute på prosjekter gjør deg til en bedre ingeniør?

– Ja, og jeg ville sagt at alle rådgivere burde være ute på prosjekter, helst litt tidlig i karrieren, men også fortløpende i bygg- og anleggsprosjektene. Det er nok mange som har fått tegninger til et prosjekt og tenkt at dette er ikke mulig, teoretisk kanskje, men ikke praktisk. Noen ganger har jeg sagt: «Du har ikke lyst til å komme ut og se hva du har tegnet?».

Av og til flyttes vi til nye prosjekter før de er helt ferdigstilt, for å løse bemanningskabalen andre steder. Og hvis jeg skal være ærlig så synes jeg det kan være litt trist, det er jo «mitt» prosjekt. Jeg får veldig eierskap til prosjektene jeg er med på, og da blir hvert prosjekt «min baby», og hvem skal fullføre det nå, sier Helga Synnøve med tilgjort trist stemme før hun ler.

 

 

 

 

Rehabiliteringsarbeid på Hartvig Nissen VGS

Både nybygg og rehabiliteringsdel skal kobles sammen på Hartvig Nissen VGS.

Helga Synnøve liker å jobbe sammen med folk som har forskjellig fagkunnskap, og at tilværelsen bak en PC på et kontor kanskje kan bli litt ensformig.

– Jeg trenger folk som jeg kan sparre med, lære av og finne løsninger sammen med. Jeg har akkurat kommet ut på et prosjekt igjen etter en liten periode på hovedkontoret, og har gått rundt på det nye prosjektet med et stort smil helt siden jeg kom. Jeg synes hverdagen blir mer fargerik og interessant både av nye mennesker og utfordringer.

Det nye prosjektet er også en ny erfaring for prosjektingeniøren.

– Hartvig Nissen VGS er et rehabiliteringsprosjekt, og det har jeg ikke jobbet med før. Her skal vi koble sammen den eksisterende bygningsmassen med nybygg. Det er mange overraskelser med gamle bygg, og veldig mange utfordringer som dukker opp og må løses underveis. Jeg har tidligere erfart at rådgiverne sjeldent er ute på prosjektene for å befare hva de tegner og prate med fagarbeiderne, mens her på dette prosjektet har jeg allerede møtt på noen av rådgiverne som befarer ute - det syns jeg er veldig bra! Det tror jeg er lærerikt og spennende for alle, og gir utløp for kreativiteten vår, avslutter Helga Synnøve.