Seby AS

Seby AS er en totalentreprenør med spesialkompetanse på skole, næringsbygg, kontor og bolig. Vi har lang og god erfaring med prosjektutvikling i tidlig fase. Vi tilbyr en organisasjon med erfarne nøkkelpersoner som leverer det som skal til for å lede og gjennomføre prosjekter fra A til Å, med omforente mål for hms, økonomi, fremdrift og miljø. Egenproduksjon er viktig for oss, og vi har en stor andel egne faste ansatte fagarbeidere innen tømmer og betong.

Marikollen Torg

Seby AS ble stiftet i 1988 og er en lokal entreprenør på Romerike. Vi bygger på en lang og solid historie tilbake fra 1977, den gang som Strømmen Entreprenør Byggeselskap AS. Fra 1997 ble vi datterselskap i Veidekke Entreprenør AS, og inngår nå som et distrikt i Veidekke Bygg Øst. Vi har dermed tilgang på ressurser, erfaring og fagkompetanse i hele Veidekke-konsernet. 

 

Som totalentreprenør ligger vår styrke i fagkunnskap, prosessforståelse og lang erfaring med gjennomføring av komplekse prosjekter. Vi har god oversikt over alt som må planlegges, koordineres og utføres for at prosjekter skal bli vellykket. Dette gjør at vi finner de beste løsningene for alle involverte parter, og resultatet blir effektiv drift, økt verdiskapning og større trygghet for kunder, leverandører og andre samarbeidspartnere.

 

Kontoradresse:
Vestvollveien 6, 2019 Skedsmokorset
Telefon: +47 64 83 87 00
E-post: seby@veidekke.no

Kontaktpersoner Seby AS